Top
Teil 1: fol. 2-123 (Zwettl (?), 1. Hälfte 13. Jh.)

Hand A (mehrere Hände) auf 244 Seiten: 2r - 123v

AT9800-109_3r-s.jpg
3r
Teil 2: fol. 124-147 (Zwettl (?), 12. Jh.)

Hand B (mehrere Hände) auf 48 Seiten: 124r - 147v

AT9800-109_125r-s.jpg
125r
Teil 3: fol. 148-155 (Frankreich (?), Ende 11./Anfang 12. Jh.)

Hand C (mehrere Hände) auf 16 Seiten: 148r - 155v

AT9800-109_148v-s.jpg
148v
Teil 4: fol. 156-163 (Zwettl (?), 12. Jh.)

Hand D (mehrere Hände) auf 16 Seiten: 156r - 163v

AT9800-109_156v-s.jpg
156v