Top

Hand A auf 17 Seiten: Irv, 1r - 7va Z.31 contristari, 7vb Z.1 - 4 dulcis

AT3500-108_2r-s.jpg
2r

Hand B auf 71 Seiten: 7va Z.31 inde - 49 (Spaltenende), 7vb Z.4 Et - 9va Z.5 agonizeta, 9va Z.32 Agger - 27vb Z.41 citares, 87ra - 100vb

AT3500-108_7v-s.jpg
7v

Hand C auf 38 Seiten: 27vb Z.41 Ca(lones) - 46ra Z.11

AT3500-108_28r-s.jpg
28r

Hand D auf 7 Seiten: 46ra Z.12 - 49ra Z.12

AT3500-108_46v-s.jpg
46v

Hand E auf 56 Seiten: 49ra Z.13 - 65rb Z.32, 65vb Z.5 - 86r

AT3500-108_55v-s.jpg
55v

Hand F (= Hand C ?) auf 2 Seiten: 65rb Z.33 - 65vb Z.4

AT3500-108_65v-s.jpg
65v

Hand G (= Hand C ?) auf 2 Seiten: 101rv

AT3500-108_101r-s.jpg
101r

Hand H 9va Z.5 nominatur - 32 (accipi)at

AT3500-108_9v-s.jpg
9v